image

Stora kreditupplysningsföretag följer inte lagen
Nyhet från Datainspektionen 2011-10-12

image Kreditupplysningsbolagen Soliditet och Dun & Bradstreet gör fel som inte skickar en kopia av en kreditupplysning hem till den som upplysningen gäller, utan enbart gör den tillgänglig på en webbplats.

Enligt kreditupplysningslagen måste en kopia av en gjord kreditupplysning alltid skickas till den person som upplysningen gäller. Detta bland annat för att personen i fråga ska få en chans att upptäcka och rätta eventuella felaktigheter.

Flera kreditupplysningsföretag har slutat att skicka en papperskopia hem till den omfrågade. I stället får personen ifråga via e-post eller sms reda på att någon tagit en kreditupplysning och hänvisas att logga in på en webbplats för att se vad som lämnats ut i kreditupplysningen.

- Det finns inget i lagen som säger att en kreditupplysningskopia måste skickas i pappersform, men det finns en ovillkorlig rätt att få kreditupplysningskopian sänd till sig. Detta innebär i praktiken att en kreditupplysningskopia ska sändas till en plats som är, eller kan jämställas med, den omfrågades adress. Och dit räknas inte en webbplats som drivs av kreditupplysningsföretaget, säger Hans Kärnlöf som lett granskningen av kreditupplysningsföretagen.

Datainspektionen påpekar dock att det inte finns något som hindrar att kreditupplysningsföretaget och den omfrågade i förväg kommer överens om att kopian ska sändas till någon annan plats, men att kreditupplysningsföretaget inte kan bestämma det på eget bevåg.

- Att kreditupplysningsföretag vill minska sina kostnader genom att effektivisera distributionen av kreditupplysningskopior har vi förståelse för, men det är också mycket viktigt att informationen om kreditupplysningen verkligen når fram till den omfrågade, säger Hans Kärnlöf.