image

Fyra av tio företag betalar för sent
Nyhet från Soliditet 2011-05-13

image Trots den mycket starka konjunkturen fortsätter svenska företag och myndigheter att maska med betalningarna. I mars i år betalade fyra av tio företag eller myndigheter sina räkningar för sent.

Soliditets Betalningsindex visar att andelen ”sena betalare” på riksnivå minskade med mer än 7 procent under det senaste året och uppgick till 36,2 procent i mars 2011. ”Själva minskningen är mycket stor och speglar tydligt den starka konjunkturen, men med det sagt är det fortfarande uppseendeväckande många företag och myndigheter som inte betalar sina räkningar tid”, säger Soliditets VD Krister Jörlén. Sämst ställt med betalningsmoralen är det i branschen Information och Kommunikation där 44 procent, med andra ord nästan hälften, av alla företag inte betalade sina räkningar i tid. Fortfarande utmärker sig också gruppen Myndigheter som dåliga betalare där över 40 procent drar över avtalad tid.

”Generellt sett är svenska fordringsägare flata som accepterar att så många av kunderna inte betalar i tid”, säger Krister Jörlén.

Den största förbättringen jämfört med ett år tidigare märks inom branschen Fastighetsverksamhet där andelen sent betalande företag sjönk med nästan 14 procent till 31 procent i mars i år. Att betalningsmoralen ändå förbättrats jämfört med för ett år sedan märks över hela riket. Det är bara i Jämtlands län som andelen sena betalningar stigit under det senaste året fram till i mars i år. Ökningen är dock liten och betalningsmoralen i länet är bättre än genomsnittet för riket. Den tydligaste förbättringen märks i Värmland där andelen sena betalare sjunkit med över 13 procent. Blekinge hade den högsta betalningsmoralen under de senaste tolv månaderna medan Gotland, Västmanland och Stockholm fortsätter att ligga i topp på listan över andelen sena betalare.